logo MVTV.cz

Sokolovsko

Informace z regionu

Zpravodajství a pořady z regionu Sokolovsko

Videa z regionu Sokolovsko:

3:17

STRÁŽNÍCI V SOKOLOVĚ MAJÍ CHODIT PĚŠKY A BÝT VIDĚT

O základních principech fungování Městské policie v Sokolově jsme se bavili s jejím velitelem…

1:27

V SOKOLOVSKÉM HÁJEČKU SE NYNÍ PROTÁHNETE

Město Sokolov využilo možnosti spolupráce s firmou Colmex a za zvýhodněných podmínek realizovalo…

2:44

SOKOLOVSKÁ ČTYŘKA MÍŘÍ K FINÁLE I VÝBĚREM ZAMĚSTNANCŮ

Společně se starostkou města Sokolov Renatou Oulehlovou jsme si prohlédli vývoj stavby nového…

3:46

MĚSTO SOKOLOV BUDE VYLEPŠOVAT SVÉ ŠKOLY

Rada města Sokolova rozhodla o investicích do čtyř základních škol. První záměr bude dlouhodobý a…

3:42

V SOKOLOVĚ BUDE CESTOVÁNÍ MHD ZÁBAVNĚJŠÍ

Město Sokolov už delší dobu chtělo realizovat změnu přístřešků autobusových zastávek. Na čtyři…

4:13

STAX METAL FIBERS - POZNÁVÁME FIRMY NAŠEHO REGIONU

Vydali jsme se do obce Dasnice, kde sídlí firma STAX Metal Fibers s.r.o. Její produkty využívá…

3:10

ÚZEMÍ NAD KINEM ALFA V SOKOLOVĚ MÁ NOVOU NADĚJI

Předchozí stav čtvrti nad kinem Alfa v Sokolově má několik let starou genezi. Na počátku stál zájem…

4:09

JE NEJVYŠŠÍ ČAS NA DALŠÍ DOBRÉ ZPRÁVY

V Číně na konci loňského léta zrušili objednávku 11 pian za víc než 5 milionů korun u české firmy…

2:07

SOKOLOVSKÁ KŘIŽOVATKA U ONA MÁ ZELENOU

Ačkoli rekonstrukce byla v zájmu města již mnoho let, nebylo snadné dojít až k současnému stavu. O…

4:47

SOKOLOVSKÁ CHRÁNĚNÁ DÁVÁ PRÁCI JIŽ 60 LIDEM

Sokolovské chráněné dílny jsou důkazem toho, že dobrá myšlenka může přinést pomoc a radost mnoha…

3:39

FRENZELIT - POZNÁVÁME FIRMY NAŠEHO REGIONU

Poznávání firem nás zavedlo do Dolního Rychnova, kde od roku 1996 působí firma FRENZELIT s.r.o. Ve…

1:40

SOKOLOVSKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY JSOU BEZPEČNÉ, POTVRDIL AUDIT

Město Sokolov, jako zřizovatel základní škol, musí zajistit kromě podmínek pro výuku také bezpeční…