logo MVTV.cz

ÚSPĚCH A RADOST ZAŽIJE VE SLUNÍČKU KAŽDÝ

Z měst Ašsko

Odbor pro mládež Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy nominoval ředitelku Evu Holečkovou a dva zástupce mládeže, k zastupování České republiky na mezinárodní akci pro pracovníky s mládeží a reprezentanty mládeže, která se uskuteční ve dnech 7. – 12. července 2019 ve Štrasburku. Jedná se o tzv. „Enter Week“. Nominovaná národní delegace zastupující město Aš bude zároveň prezentovat příklad dobré praxe v naplňování cílů národní Koncepce podpory mládeže na období 2014 – 2020 na místní úrovni. „Nominace si velmi vážíme a děkujeme všem, kteří se s námi podílejí na činnosti MěDDM," říká ředitelka domu dětí. Představujeme vám krátký dokument, který bude prezentován ve Štrasburku.

Přidat nový komentář