logo MVTV.cz

MĚSTO SOKOLOV BUDE VYLEPŠOVAT SVÉ ŠKOLY

Z měst Sokolovsko

Rada města Sokolova rozhodla o investicích do čtyř základních škol. První záměr bude dlouhodobý a je spojen s nejstarší školou v Sokolově na ulici Rokycanova. Záměrem je ve všech třech křídlech školy opravit vnitřní instalace. K obnově dojde v případě elektroinstalace, rozvodů vody, kanalizace, topení i zařizovacích předmětů. Momentálně dojde k otevřené výzvě k podání nabídek na plnění veřejné zakázky. Nicméně je jasné, že jde záměr několikaletý. Vedení počítá s postupem prací tak, aby každý rok došlo k obnově jednoho křídla školy. Na obnovu sociálního zařízení se mohou těšit na Základní skole Švabinského. Nové budou podlahy, obklady, nátěry, dveře, kanalizace a voda. Základní škola Běžecká se dočká rekonstrukce střešního pláště na třetím pavilonu. V rámci opravy střechy se bude myslet na využití dešťové vody nejen pro zahradu školy, ale také pro potřeby města. Základní škola Pionýrů získá i díky dotaci z IROP bezbariérový přístup do budovy 1. stupně.

Přidat nový komentář