logo MVTV.cz

KOPANINY SE DOČKAJÍ PITNÉ VODY

Z měst Ašsko

Město Aš hledá cesty, jak připojit Kopaniny a Doubravu na stálý zdroj pitné vody a kanalizaci. Prázdné studny při suchých létech vystrašily obyvatele vesnic. Do Kopanin chce nyní vodohospodářská společnost Chevak vést nový vodovodní přivaděč a vybudovat zde odběrné místo vody pro občany Kopanin. Odběrné místo má nahradit cisterny, které jsou v suchých měsících v obci přistavovány. Z přivaděče bude možné v příštích letech napojit i samotné nemovitosti a prodloužit řad do Doubravy.

(pr)

Přidat nový komentář