logo MVTV.cz

CHEB ŘEŠÍ SE ZHOTOVITELEM LÁVKY NA ŠVÉDSKÝ VRCH DALŠÍ TERMÍN DOKONČENÍ

Z měst Chebsko

Situace okolo realizace lávky na Švédský vrch v Chebu není od počátku snadná. Pro první posun termínu dokončení měl zhotovitel jasné argumenty. Těmi byly velké nálezy v místech základových opěr a také změna nivelety lávky. Termín byl po dohodě obou stran posunut z 30.04 na 30.09.2022. Před časem, ale byla doručena městu Cheb další žádost ze strany zhotovitele. Ta požaduje posun termínu dokončení až na 31.05.2023. Žádost je odůvodněna složitějším založením výrobny na Švédském vrchu, což je argument u kterého je město nakloněno jednání. Nicméně další důvody jsou dle názoru města již nepoužitelné pro prodloužení termínu. Jde o důvody, které mohl zhotovitel předpokládat a nebo zajistit z části jiný průběh prací. Další komplikací pro stavbu je změna majitele dodavatelské firmy. Financující banka si chce prověřit nové majetkové vztahy, což může způsobit další zdržení.

(pr)

Přidat nový komentář