logo MVTV.cz

CHEVAK MÁ PO VALNÉ HROMADĚ NOVÉ PŘEDSTAVENSTVO I DOZORČÍ RADU

Z měst Chebsko

Na žádost obce Odrava byla svolána řádná vlaná hromada společnosti Chevak. Byla odvolána dozorčí rada společnosti. Následně byla zvolena nová rada a ta ihned po svém jednání odvolala představenstvo společnosti a určila představenstvo nové. Změna byla provedena i v počtu členů představenstva a to redukcí na dva. V novém představenstvu společnosti je Ing. Milan Míka a Mgr. David Bracháček. Další změnou je počet členů dozorčí rady. Ta byla zatím jedenáctičlenná a jsou v ní hlavně zástupci měst a obcí na Chebsku. Podle slov starosty města Cheb Jana Vrby se ale zřejmě dozorčí rada v následujících měsících ještě rozšíří o dva členy, a bude tak mít 13 členů.

Přidat nový komentář