logo MVTV.cz

Na historické cestě na vrch Háj byly odhaleny busty

Z měst Ašsko

Znovuodhalení památníků Karla Theodora Körnera a Friedricha Ludwiga Jahna si nenechaly ujít desítky lidí. Busty vytvořil žák SUPŠ sv. Anežky České v Českém Krumlově. Na realizaci tohoto projektu se finančně podílela firma Petainer.

Romana 01.10.2013 19:59

Další hezké zákoutí Aše.Doufám že si toho budeme vážit.Poděkování p.Hannsmanovi a studentovi Krumlovské školy.

Teo 03.12.2013 13:57

Našel jsem tento článek.... JAK SE NA CHEBSKU KŘÍSÍ NĚMECKÝ NACIONALISMUS. Dne 28.9.2013 byl v Aši za přítomnosti představitelů města ( starosty a místostarosty ), předsedy Ašského domovského spolku a veřejnosti znovu odhalen pomník F. L. Jahna. Pomník v roce 1909 nechal postavit Ašský tělovýchovný spolek ke svému 60. výročí své existence. Po osvobození v roce 1945 byla busta a dodejme, že oprávněně, stržena. V roce 2009, ke stému výročí jeho vzniku, nechalo město Aš okolí pomníku upravit a 28.9.2013 byla busta znovu instalována. F. L. Jahn byl zakladatel německého turnerského hnutí. Turnerstvo byla německá celoříšská tělovýchovná organizace. Jahnovým cílem bylo vychovat zdatné a národně uvědomělé bojovníky za sjednocení Německa a tělocvikem pozvednout vlasteneckého ducha. Další pomník F. L. Jahna se nacházel v Chebu. Chebský turnerský spolek existoval již v roce 1875. V roce 1931 se stal vůdcem zdejších turnerů K. Henlein. Jedním z počinů chebského turnerského spolku byla výstavba pomníku svému zakladateli F. L. Jahnovi tzv. Jahnmal. Návrhem pomníku byl pověřen malíř a kreslíř F. R. Zenker z Plavna, zastánce a propagátor radikálních idejí německého nacionalismu. Zenker měl do pomníku vtělit základní teze turnerské ideologie a to pokud možno co nejokázaleji. V symbolické rovině měl monument představovat posvátnou horu ve smyslu imaginárního středobodu všech Germánů, jako místo nejvyšší úcty. Symbolizoval též odhodlanost a věčnost němectví Egerlanderů ( německých obyvatel Chebska ). Pomník byl vystavěn na uměle nasypaném pahorku a byl odhalen v roce 1913. Pomník tvořil obelisk se znakem, připomínajícím svastiku. Vrcholem snažení, nejen turnerů, ale všech sudetských Němců bylo odtržení českého pohraničí a jeho připojení k Velkoněmecké říši. Po osvobození Chebska byl turnerský pomník v říjnu 1945 rozmetán výbušninou, kterou k němu položili českoslovenští vojáci. Jak vypadala činnost turnerů na Ašsku. 15.11.1929 byl K. Henlein spatřen v čele dvouset ašských turnerů a hakenkreuzlerů, kteří povykovali a křičeli různá výhružná hesla před domem ašského antifašisty R. Krautheima, na jehož plot vyvěsili různé nápisy a plakát s namalovanou šibenicí. Henlein též řídil polní turnerské hry. Dubnových v roce 1930 se zúčastnilo v Aši 146 pěších a 24 jízdních turnerů a končily přehlídkou před svazovým velitelem. Koncem srpna turnéři uspořádali noční cvičení, kdy při útoku značkovali elektrickými svítilnami palbu, tleskali dlaněmi a s pokřikem hurá vyrazili na zteč. Když K. Henlein založil SdP, tak turneři hromadně přecházeli do Henleinovi strany a tvořili jeho osobní stráž. V ašské turnerské tělocvičně byly v roce 1938 přechovávány zbraně, kterými byly vyzbrojeni teroristé z Freikorpsu. Těžištěm turnerského svazu, který byl v Československu založen v roce 1919, se staly Sudety. V roce 1931 ovládl svaz K. Henlein, se svými stoupenci. Pod Henleinovým vedením se Svaz turnerů rychle změnil na největší brannou zálohu německých separatistů a po nástupu Hitlera k moci se jeho členové úzce sblížili s nacistickou tělovýchovou. Vypjatou nacistickou propagandou a sociální demagogií se jim podařilo získat drtivou většinu sudetoněmecké mládeže. Potřebám nacistického hnutí podřídili cvičitelé svazu také vlastní obsah tělovýchovné činnosti. Vycházeli z Jahnova systému. Velká pozornost byla věnována bojovým cvičením- boxu, zápasu, šermu a střelbě. Výcvik doplňovala branná a orientační cvičení. V ideové výchově se uplatnila starogermánská symbolika, která měla získat váhavé Němce a zastrašit odpůrce. V průběhu třicátých let se Svaz německých turnerů v Československu stal polovojenskou organizací, která se značnou měrou podílela na rozbití Československa.

Jana 03.12.2013 14:50

a vedels ze tvuj tajemnik mel sifils http://vodvarka.blog.idnes.cz/c/383145/Vyroci-soudruzskych-poprav.html

Jan Kaciř 04.12.2013 16:33

No jestli je to takhle, tak se za padesát let vrátí na místo pomník Iljiče a dočká se i ,,Pepa" a Klementem. Místní dějiny asi nejsou silnou stránkou radních.

Pavel 04.12.2013 18:29

Symbolů, které se v rámci nacistické propagandy pokřivily a zneužily, je celá řada.

Sweagowax 18.09.2020 16:47

http://onlinecasinouse.com/# free online slots [url=http://onlinecasinouse.com/# ]casino games [/url] <a href="http://onlinecasinouse.com/# ">slots games </a>

Přidat nový komentář