logo MVTV.cz

Aš chce být ve spojení se Selbem silnější

Z měst Ašsko

Aš plánuje svůj budoucí rozvoj spolu se Selbem. V období od listopadu 2013 do ledna 2014 byl zpracován „Strategický plán spolupráce v příhraniční oblasti Aš – Selb“, který je spolufinancován z Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013.

(pr)

Město Aš vytvořilo s bavorským městem Selb společný strategický plán spolupráce. Jeho cílem je na základě stávající situace vytvořit reálné cesty k udržitelnému rozvoji tohoto území. Do budoucna by se měla společně plánovat a realizovat oblast vzdělávání, životního prostředí, zaměstnanosti, cestovního ruchu i dopravní infrastruktury. Díky novému selbskému starostovi Ulrichu Pötzschovi je to poprvé, co se dvě sousední města pustila do přeshraniční spolupráce.

„Tímto signálem chceme našim obyvatelům ukázat, že chceme jít do budoucnosti společně. Naše spolupráce by měla začít u mateřských škol a končit u seniorů. Dal jsem si prioritu po dobu mého volebního období navazovat příhraniční přátelství a vytvořit plán spolupráce. Dnes jsme pro to položili s městem Aš základní kámen,“ řekl 30. ledna 2014 na tiskové konferenci na selbské radnici starosta Selbu Ulrich Pötzch.

Ašský místostarosta Pavel Klepáček na tiskové konferenci v Selbu potvrdil, že je společný plán velkou šancí pro obě města. Zvyšuje totiž šanci na čerpání evropských i národních dotací, jelikož budou v novém rozpočtovém období EU v letech 2014 – 2020 podporovány především projekty vycházející z mezinárodních a dlouhodobě udržitelných konceptů.

„Město Aš je v přeshraniční spolupráci již několik let velice aktivní. Se Selbem však spolupracujeme nově. Díky novému selbskému starostovi je strategický plán rozvoje již třetím společným projektem realizovaným s Aší za posledních několik měsíců. Nyní se však jedná o velice důležitý projekt, který může určit podobu obou měst i na desítky let dopředu,“ řekl ašský místostarosta Pavel Klepáček.

Aš a Selb mají dle něho mnoho společného. Byla to bohatá města s vyšším počtem obyvatel, která svou důležitost po druhé světové válce postupně ztrácela. Nyní by mohla společně najít cestu k prosperitě a novému rozvoji. Zástupce zpracovatelské firmy PROCES Lubor Hruška vyzdvihl dobrou spolupráci s vedením měst. Dokument totiž musel být zpracován ve velice krátkém čase, netradičně pro dvě města najednou a dvojjazyčně. Dokument je dle jeho slov živý a bude se v průběhu let podle potřeb měst doplňovat.

„Zpracovali jsme ho v evropském kontextu. Zkoumali jsme prostorové plánování Německa. Spolupracující města mají v budoucnu větší šanci se rozvíjet. Ašsko má v tomto velký potenciál a mohlo by mít přínos pro celý Karlovarský kraj,“ řekl Hruška z poradenské společnosti PROCES, která úspěšně funguje např. na Ostravsku.

Ašsko má totiž minimální českou spádovou oblast, tudíž je nuceno k příhraniční spolupráci. Právě ta bude v budoucnu podporována. Selb, ve kterém ubylo za posledních 45 let 10.000 lidí, je nucen řešit stárnutí populace. 26 % jeho obyvatel je totiž starších 65 let. V Aši zaujímá tato věková skupina 12,3 %.

Plán řeší čtyři rozvojové okruhy: kvalitu života; ekonomiku, podnikání a zaměstnanost; cestovní ruch; dopravní infrastrukturu. Bude sestavena 12 členná komise z Aše i Selbu, která bude projekty v daných oblastech navrhovat a připravovat. Projektové záměry již nyní navrhují např. řešení společné jazykové vzdělávání všech generací. „Existuje možnost v Aši a Selbu vzdělávat v němčině lidi z celé republiky a měřit dopad takto velkého projektu,“ dodal Hruška. Připomenuty byly i další rozjednané či probíhající projekty. Do konce roku 2015 by měla být otevřena železnice spojující tato dvě města. Po roce 2020 by mohla města společně uspořádat velkou zahradní výstavu a další. Strategický plán by měl fungovat napříč volebními obdobími a pro veřejnost bude k přečtení uveřejněn na internetu. „Strategický plán spolupráce v příhraniční oblasti Aš – Selb“ je spolufinancován z Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013. Celkové výdaje činily 437.000 korun. Dotace EU byla ve výši 50 %. Moto strategického plánu „spolu jsme silnější“ jasně říká, že chce jít Aš s Selb do budoucnosti společně.

Petr Všetečka

Přidat nový komentář