logo MVTV.cz

CHEB SE ROZROSTL O DALŠÍ UNIKÁT. LAVIČKA VÁCLAVA HAVLA PŘIBYLA K DOMINANTĚ U ŠPALÍČKU

Z měst Chebsko

Sen o umístění symbolu svobody a demokracie se stal skutečností. Lavička Václava Havla našla své místo na Náměstí Jiřího z Poděbrad hned vedle Špalíčku. Veřejná sbírka započala pod vedením Komunitního osvětového společenství minulý rok v březnu. Zapojili se jak občané, tak i místní podnikatelé. Celková částka na výrobu a realizaci LVH zahrnuje i podporu nadace VIZE 97, která je známá také svou kampaní prevence rakoviny tlustého střeva. V Chebu např. podpořila finančním příspěvkem Hospic Sv. Jiří. Na slavnostní odhalení Lavičky Václava Havla dorazil i ředitel a bývalý tiskový tajemník a poradce Michael Žantovský.

miro 13.08.2020 08:08

Zdeněk Spálovský vstoupil do historie svým soudním sporem s prezidentem Václavem Havlem za články, kterém o něm publikoval v našich i zahraničních médiích. Naší redakci časopisu Špígl zaslal pan Zd. Spálovský k uveřejnění tento otevřený dopis: Václave Havle, tímto dopisem doplňuji otevřený dopis ze dne 1. 8. 1993. Když jsme spolu jednali 27. 12. 1989, varoval jsem Vás, abyste se neopovážil omlouvat Němcům, pokud tak učiníte, budu první, kdo se proti Vám postaví. Mám k tomu to největší právo, jak se v tomto dopise dozvíte. Nechtěl jsem hovořit o protektorátní minulosti Vaší rodiny, protože zastávám názor, že děti nemohou za chyby a zločiny svých rodičů, pokud i ony nepokračují v jejich zločinech. Vy jste převzal štafetu sionsticko-nacistickou a pokračujete ve zločinu vlastizrady, které se dopustil Váš otec a strýc, proto jste plně vinen. Váš otec a strýc byli členy organizace sv. Pavla, která byla založena v minulém století a trvá dodnes. Tato organizace má za úkol germanizaci Evropy a likvidaci slovanských národů, což napsal K.Marx-Mardochej v roce 1849. „Úplný zánik Jihoslovanů jest požadavkem evropské kultury, protože budou poněmčeni a pomaďarštěni. Jsou to banda lupičů a příští světová válka přinese zánik Jihoslovanů. Čechové, k nimž chceme Moravany a Slováky počítat, ač řečí i minulostí se od sebe liší, neměli nikdy svých dějin, a tento nikdy neexistující národ činí si nároky na samostatnost? Nemají žádného práva na národní samostatnost a nemohou jí ani nikdy dosíci“. Toto citované je také součástí tajného učení KABALA. Další historický výrok, který je V. Havle naplňován s Vaší přímou pomocí:, že : „My nejsme potomci oné husitské šlechty, která protestovala roku 1415 na Sněmu českém proti Koncilu kostnickému, ale jsme potomci oné šlechty, která u Lipan porazila Tábority a na Bílé hoře husitské stavy... “Karl von Schvarzenberg roku 1889: „My vidíme v husitech ne slavné bohatýry, ale bandu lupičů a žhářů 15tého století. A my Schwarzenrbergové, budeme bojovat proti vám, novohusitům“. Ve službách Kohla a Německa Tak, jako Henlein plnil rozkaz Hitlera, tak Vy Václave Havle plníte vůli Helmutha Kohla a Německa. K tomuto lokajství Vás zavazuje Vaše členství v organizaci sv. Pavla a německé občanství. Aby byl beze zbytku splněn plán likvidace naší země Československa, kterým jste byl pověřen, byl Vám určen Karl Schwarzenberg-jako kurátor, protože Váš alkoholismus nezajišťoval toto plnění. Proto K. Schwarzenberg zastával takovou významnou funkci na hradě, dostal ihned státní občanství a majetek. Tento tzv. „potomek“ cizácké a nepřátelské šlechty nemá právo do naší země vůbec vkročit, natož aby měl tyto výhody. Vždyť nejen já-plnoprávný občan Československa Jsem žádná práva ani majetek nedostal, přestože jsem prošel peklem nacismu a komunismu. Deklarace je německý diktát. Tímto je uznána Mnichovská dohoda a Protektorát a naše podřízenost Německu. Dopustil jste se Václave Havle toho nejhoršího zločinu vlastizrady na naší vlasti. To, co nestačil uskutečnit Váš otec a strýc s německou podporou a pomocí, dokončujete to teď Vy, pod rouškou sametu, humanity a Listiny lidských práv, které zneužíváte s cynismem, Vám vlastním. Hitler dosazen a financován Amerikou? Adolf Hitler, také člen organizace sv. Pavel, byl osobním přítelem obou Havlů, kteří pro něj oficiálně pracovali od roku 1933 proti naší republice. I když byli členové významných zednářských lóží, o tom věděli nacisté a samozřejmě i Hitler, protože byl ortodoxní Žid, dosazený a financovaný Amerikou, proto těmto dvěma Havlům se nesmělo ublížit. Byli pod ochranou samotného Hitlera. Toto je důkaz, co sionistický nacionalismus, který obsahuje: kapitalismus, komunismus, fašismus, nacismus a globalizaci naší planety Země, který i Vy, Václave Havle teď připravujete. Po okupaci v roce 1939 bylo zřízeno v Lucerně sídlo SD-Sicherheitsdienst a Gestapo. Oba Havlové pracovali jako agenti. Byly tam zřízeny konspirativní byty, kde získávali občany ke spolupráci s SD a Gestapem. Váš strýc zajišťoval pro Gestapo a SD večírky, hony a zábavy s děvčaty, a optoval německou národnost i německé občanství. Váš strýc pak dostal doklady na německé jméno a příjmení a stal se tak řádným německých úředníkem pražského Gestapa. Já jsem ho osobně poznal, když mně zatýkal pod jménem Klaus Wiedermann. Než byla ještě provedena okupace Československa, měl už Váš strýc a otec vytvořenou organizaci agentů, kteří pak „údajně“ pracovali jako skutečný odboj. A tak mohli pronikat do skutečného odboje a likvidovat naše nejlepší lidi. Mají na svědomí mnoho našich občanů, které dostali do vězení a koncentračních táborů. Osobně přede mnou oba zabili 3 lidi. Mají podíl na likvidaci štábního kapitána Morávka, pplk. Balabána, pplk. Mašína a také podíl na zatčení a věznění v koncentračním táboře s Dr. Miladu Horákovou. Tajně hlídali Heydricha. Když byl do Protektorátu přidělen Heydrich s úkolem likvidovat členy zednářských lóží a zlikvidovat nás československý národ, Hitler žádal Vašeho strýce, aby Heydricha tajně hlídali. Byl rodinným přítelem Vaší rodiny a Vás Václave Havle, Heydrich choval na klíně a přitom netušil, že je vlastně hlídán. Heydrich byl ve skutečnosti odpůrcem Hitlera a pátral po jeho původu. Byl i tvrdým odpůrcem nejen Hitlera, ale i zednářských lóží, které nemilosrdně likvidoval bez slitování. Přesto Vašeho otce a strýce se ani nedotkl. Když Heydrich poslal své 2 agenty do Polné, Váš strýc okamžitě podával zprávu Hitlerovi, s nímž měl přímý kontakt. Byl to Hitler, který okamžitě žádal Ameriku o likvidaci Heydricha. Plán likvidace byl proveden na pokyn Beneše. Byl to Váš otec a strýc, Václave Havle, který určil Lidice k likvidaci, jako údajnou pomstu za násilnou smrt Heydricha. Proto Váš otec a strýc mají na svědomí lidickou tragédii. 4. ledna 1944 jsem předával zprávu v Praze spolu s varováním. Následující den 5. ledna se mělo konat navázání styku. Protože bylo podezření, že jde o provokaci a nebyla tedy jistota, že jde o skutečnou skupinu odboje, byl jsem proto požádán o pomoc. Žena, která byla k tomu spolu se mnou určena , měla vystupovat jako moje údajná matka, tím mi měla v případě potřeby krýt záda. Na dohodnuté schůzce v 10 hod. před Národním divadlem jsem tomu, kterému jsem předával zprávu, byl sražen k zemi, a od ND vyběhli nějací muži. Chtěl jsem utéci, ale ten, který mně tam čekal, mně už nepustil. Dostal jsem ránu a upadl na zem. Přiběhla žena, která mi měla krýt záda jako moje údajná matka, přiběhla na místo a začala volat na muže, který ke mně přiběhl a kopl do mně: „Pane Havel, co Vám můj syn udělal, že do něho kopete?“ Ten člověk německy odpověděl „Ich bin nicht Havel, Ich bin Klaus Wiedermann!“ „“ Ale já vás pane Havel přece znám““, reagovala ona moje fiktivní matka. „“Jste přece Miloš Havel a ten vedle vás je Václav Havel a ten vedle něho je Pružinský Klaus““. Jenže v ten moment udělala moje fiktivní matka osudovou chybu. Klaus bylo totiž krycí jméno. Váš strýc a ti ostatní kati začali okamžitě řvát a Váš otec zaječel: „Tak přece!“. Následně započal ten pravý bestiální výslech. Na týrání jich tam bylo dost. Když jsem zvolal „Maminko“, tak váš tatínek Václave Havle, mě začal dávat facky. A uměl je dávat pořádné, protože téměř po každé jsem omdlel. Moji fiktivní matku strašně mlátili a když omdlela, tak ji křísili a znovu bili. Strhli z ní šaty, mlátili ji nějakými pružnými holemi. Váš strýc běsnil a šílel, protože ta paní nepromluvila. Když se probrala, snažila se vstát, ale už nemohla. Neměla na sobě téměř už žádné oblečení. Váš strýc ještě s jedním chlapem se k ní naklonil a zařval „Ty čechiše švajnehund, budeš mluvit?!!“. A ta paní z posledních sil ještě řekla „Pane Miloši Havle, vy jste lidská bestie“. Váš strýc v amoku popadl hůl a udeřil ji tak nešťastně, že ji zabil. Před mýma očima. Byl to otřesný šok, začal jsem plakat a volat „Maminko, co ti to udělali?“ Co se dělo dál, už nevím, protože jsem se probral až na kobce na Pankráci. Nebudu Václave Havle popisovat, co se zde dělo a čím jsem prošel. Zde mně už vyslýchali Němci. Já jsem své jméno, kdo jsem, nevyzradil. Byl jsem si vědom, co by to znamenalo pro moji rodinu a pro naši odbojovou organizaci. Ztratil jsem pojem času, vím, když mně odváželi do Berlína, bylo už teplo. Dali mně na kobku, kde byli dva Dánové. Při výslechu mně vždy svlékli do naha, pověsili na dobytčí háky za nohy a bičovali mně. Gestapák, který mně vyslýchal, byl sudetský Němec. Sám mi řekl, že pochází od Karlových Varů a že mi nařizuje, že se musím vždy hlásit jako „čechiše švajne hund“. To jsem nikdy neudělal, a tak jsem byl bit nějakým bičem a pěstmi. Oba moji dánští spoluvězni mi byli velkou oporou, opatrovali mně, hladili. Byl jsem na konci svých fyzických sil, nemohl jsem už chodit. Pár dnů jsem měl pokoj a klid. Pak přišel další výslech, a k mému překvapení v nějaké kanceláři, ale byla nějak téměř holá, nezařízená. Byl tam stůl a židle a na nich kolem stolu seděli nějací muži v uniformách, ale i v civilu. Měli tam alkohol a byli mírně podnapilí. A pak se představili . Byli to Váš otec, strýc, Pružinský Klaus a ten další byl Klaus Wifer a rezidenti oddělení pražské SD. Byl tam s nimi i malý chlapec v uniformě Hitlerjugend. Stál vedle Vašeho otce, ten ho hladil po hlavě. Pak najednou Váš otec na mně zařval, proč se nehlásím, jak mám, jak se jmenuji a kdo vlastně jsem. Mlčel jsem. A tak mně nechali svléci do naha a bičovali mně na chodidlech a řvali, že to tentokrát oni ze mně dostanou. Nemohl jsem se postavit, klečel jsem. Pak ke mně přistoupili ti v uniformách a Váš otec. Všichni měli v rukou sklenky s alkoholem a popíjeli. Jeden gestapák na mně zařval „Du čechiše schweine hund, budeš se tak hlásit nebo ne?!“ Zakroutil jsem hlavou , že ne. Kopl do mně, z pokleku jsem upadl na podlahu, Ten malý chlapec, kterému bylo asi 8 let, přiběhl ke mně a kopal do mně. Kopal tak dlouho, až jsem začal močit krev, teprve přestal, zvedl ruku a vola „Sig Heil, Heil Hitler!“. Pak ke mně přistoupil gestapák s vaším otcem a něco říkal vašemu otci. Ten se smál, kýval hlavou a něco německy odpovídal. Pak přivedli moje dva dánské spoluvězně. Ten gestapák mi řekl, pokud se tak nebudu hlásit, že oba spoluvězně zastřelí. Neuvěřil jsem, že by to udělali. Zakroutil jsem proto hlavou, že to neudělám. Gestapák vytáhl pistoli a chtěl na oba Dány střílet. Jenže k němu přistoupil Váš otec, Václave Havle, vzal gestapákovi z ruky pistoli a ty dva spoluvězně zastřelil. Byl to pro mně velký šok. Ten malý chlapec k oběma zastřeleným přiběhl a začal do nich kopat a zase volal „Sieg Heil, Heil Hitler!“ Váš otec ho za to chválil a hladil ho po vlasech. Hladil chlapce, kterému v té době, tj. v roce 1944, bylo 7 – 8 let. Pak přivedli další tři vězně. Jeden z nich mluvil francouzsky. Váš otec a strýc začali řvát, že je také zastřelí, pokud se neohlásím jak mám. Neměl jsem před těmi stvůrami, kteří toho byli schopní, žádnou šanci, chtěl-li jsem těm vězňům zachránit život. V kleče jsem se hlásil „Herr komandant, ich bin heftling čechiše švajne hunde. Ohne nahme“. Tak huronský křik a řehot jsem do té doby ještě nikdy neslyšel, co ze sebe vydávali. Odsouzen jako nepřítel Třetí říše 25. května 1944 jsem byl nějakým soudem souzen jako nepřítel. Třetí říše pro nepřátelskou činnost proti ní. Svědkové byli Váš strýc, Váš otec, Pružinský Klaus a Klaus Wilfer. Na základě jejich svědeckých výpovědí, kterými dokazovali, že patřím k nepřátelské organizaci, a že jsem se ohlásil přesně podle domluvy, soud dospěl k jednoznačnému závěru. Jsem členem nepřátelské organizace, která je zaměřená škodit Velkoněmecké říši a jejímu zřízení. Proto jsem byl odsouzen k trestu smrti s podmíněným odkladem tři měsíců. Nesdělím-li v té lhůtě svoje jméno a nacionále, budu popraven. Tlumočník, který celý proces tlumočil, byl pravděpodobně Čech, mluvil perfektně česky. Za krátkou dobu s několika dalšími spoluvězni jsem byl převezen do koncentračního tábora Mauthausen. Než jsem byl dán na oddělení transportu, bylo mně na předloktí levé ruky vytetováno číslo 80 943. Vězněm v Mauthausenu V Mauthausenu jsme projeli nějakým tunelem. Přebral mně vězeň, Který mluvil česky. Než mně předal na celu, ptal se mně, jak se jmenuji a odkud jsem. Řekl jsem, že nevím. Na cele se mnou už byli tři vězni ve vězeňských šatech a byli odsouzeni k trestu smrti. Když se za mnou zavřeli dveře, jeden z nich mi povídá „Ani nám neříkej svoje jméno, ani odkud jsi. Vydrž a nezraď“. Později jsem se dozvěděl, že to jsou příslušníci demokratické pravice Ing. Zdeněk Čech, Dr. prof. Jindřich Spáčil a prof. Mirek Neumann. Cela byla holá, spali jsme na holé zemi, ven jsme nesměli. Ten vězeň, který mně převzal s dozorcem, byl kápo a placený agent gestapa, pomocník kata. Byl to Antonín Novotný-budoucí prezident Československé socialistické republiky a první tajemník ÚV KSČ. Jednou se mně zeptal můj spoluvězeň Ing. Zdeněk Čech, čím je můj otec. Řekl jsem, že obchodník. Vtom se otevřely dveře, vletěl do nich Novotný a zvolal „Živnostenský parchant!“ Poslouchal za dveřmi, co si vyprávíme. Ant. Novotný trval na mojí popravě i mých spoluvězňů. Bohužel, také to i dokázal. Odvedli nás na celu smrti a ti tři byli popravení v pořadí přede mnou. Když přišla řada na mně, otevřeli se dveře a někdo zařval „Halt!“ a něco německy volal. Dozvěděl jsem, že poprava nesměla být provedena, protože lhůta tří měsíců ještě neuplynula. Později jsem se dozvěděl, že to organizace, kterou vedl JUDr. Jan Uher, vyvinula všechnu svoji moc, aby mně tajně dostala ven z Mauthausenu. Vážil jsem tenkrát pouhých 25 kg. Václave Havle, Váš otec a strýc mají podíl na následné likvidaci JUDr. Jana Uhra, ale i pplk. Ing. Jiřího Melichara, vypálení Javoříčka a vyvraždění všech osob mužského pohlaví od 15 let věku. Váš otec i strýc byli bestiální zrůdy, které Vy, dnes oslavujete, což svědčí o Vašem skutečném charakteru. Co obsahuje tajná přísaha Václave Havle, plně jste převzal jejich odkaz, který naplňujete. Plníte tak přísahu, kterou jste skládal v Izraeli opřen o Zeď Nářků a při Vašem svěcení do 30. svěcení v 1. stupni. Jednáte přesně, jak jste slíbil, tj.: Rozbít náš stát, podrazit lid, nadělat z nás otroky a poslušné stádo konzumentních tvorů, vnutit lidem apatii, nezájem o věci veřejné, lhostejnost, musela narůst kriminalita, drogy a tím rozbít morální hodnoty společnosti. Jednáte přesně podle svého zasvěcení: Já, jedině já, vše k vůli mně, vše pro mně, a to všemi možnými dostupnými prostředky. Václave Havle, přísaha, kterou jste skládal v Izraeli, byla přísahou Bohu Zla-Jáhvemu-Luciferovi a Satanovi. Nejsem fanatik, ale naprostý realista. Zlo, ve kterém stojíte, muselo se projevit, odhalit svoji tvář. To se stalo. Promítlo se v rozkladu našeho státu, jeho rozdělení a vzniku konzumní materialistické společnosti, kdy na první místo ve stupínku životních hodnot se ocitly peníze, majetek, rozkrádání, tunelování.... Já, na rozdíl od Vás, skládal jsem přísahu Žvotu, Pravdě a Spravedlnosti. Tomu Bohu, který stvořil Vesmír, planetu Zemi, Člověka a Přírodu. Soud o který jsem s Vámi požádal, není sporem dvou jedinců, ale systémů. Dobra a Zla. To, že jste mi tzv. dal milost o kterou jsem nežádal, svědčí o tom, že jste usiloval o to, abyste mi zavřel hubu. Tím, že jste odmítl i moji nabídku společně vystoupit k danému tématu v české televizi i zahraničních, jednoznačně svědčí o tom, že z pravdy máte strach. Ale ona stejně vyjde najevo. Proto říkám: Buď život nebo smrt, buď pravda nebo lež, buď spravedlnost nebo zločiny a bezpráví. Buď já, a ten československý dobrý a obelhaný a okradený lid a moje vlast a nebo Vy, a ta banda vlastizrádných zločinců, které chráníte a kterým tolik vyhovujete. Proto žádám referendum, protože jedině lid je pánem ve své vlasti a z jeho vůle musí pocházet všechna moc ve státě. Máte-li Václave Havle, tak silnou podporu lidí, jak uvádí sdělovací prostředky, nemáte se čeho bát. Navrhuji, jen pro nás dva, dialog v České televizi. Totéž navrhuji Václavu Pružinskému-Klausovi, po našem pohovoru. Těším se na ten rozhovor, věřím, že bude a loučím se tak, jak jsem se musel hlásit Vašemu otci a strýci: „Herr komandant, Heftling tsechische schweine Hund Nr. 80 943, ohne Name“. Zdeněk SPÁLOVSKÝ z Kroměříže Dovětek: Tento otevřený dopis Zdeňka Spálovského byl otištěný 9. května 2001 v časopise Špígl v České republice, ale i v řadě dalších médií v zahraničí. Václav Havel s panem Zdeňkem Spálovským neměl odvahu v České televizi vystoupit. Ač proklamoval „Pravda zvítězí“, pravdy se bál. Jenže pravdu nelze utajit. Mnozí pamětníci sice již nežijí, ale zůstala řada dokumentů, které byly uchráněny před likvidací, které vypovídají a potvrzují nejen to, o čem napsal pan Zdeněk Spálovský a vyzval Václava Havla ke konfrontaci.

Sweagowax 18.09.2020 16:46

http://onlinecasinouse.com/# play slots [url=http://onlinecasinouse.com/# ]online casino [/url] <a href="http://onlinecasinouse.com/# ">slot games </a>

optippern 16.02.2024 23:04

<a href=http://cialiss.hair>buy cheap generic cialis online</a> Heavy drinking while taking any allergy medication, however, could cause stomach pain, cramps, and vomiting, so keep this combination to a minimum

Přidat nový komentář