logo MVTV.cz

VZHLEDEM K VÝVOJI STAVBY LÁVKY NA ŠVÉDSKÝ VRCH BYLO NUTNÉ DOLADIT SMLOUVY

Z měst Chebsko

Poslední prosincové zastupitelstvo při svém jednání schválilo materiál týkající se stavby lávky na Švédský vrch. V řešení byly problémy, ale i úspory nahromaděné v loňském roce. První záležitostí byla úhrada za výluky, kde zhotovitel svým profesionálním přístupem a koordinací ušetřil již v první etapě zhruba 6 milionů korun. A jednalo se tak o odměně pro zhotovitele. Město dle projektové dokumentace vědělo, že se částka pro druhou etapu má pohybovat až k 70 milionům korun. Město je veřejnoprávní korporací, má tedy dle ceníku Českých drah slevu 30 procent, tím se částka pohybovala okolo 57 milionů. Z této se zhotoviteli podařilo ušetřit dalších deset milionů. Vzhledem k tomu, že to je pro zhotovitele administrativně i technicky náročné, zastupitelé vyjednávali o výši odměny pro zhotovitele. Nakonec dohoda zohledňuje fakt, že z prvotně ušetřené částky nedostal zhotovitel nic. V rámci domluveného výsledku bude tedy odměna 50 procent z další ušetřené částky. V současné době se předpokládá za výluky částka zhruba 25 milionů korun a zhruba stejná částka bude také ušetřená. Další bodem jednání bylo akceptování víceprací zhotovitele spojených se zvýšenou niveletou lávky. To zohledňuje dovětek číslo 4 a přiznává zhotoviteli kompenzaci ve výši zhruba dvou milionů korun. Zhotovitel se ale sám zřekl nároku na zvýšení jednotkových cen. To se týká především cen oceli, která v loňském roce razantně podražila. Termínově se s dokončením počítá stále 30. září 2022. Stavební část je v tuto chvíli na částce 136 milionů korun a odměna pro zhotovitele je odhadována na deset milionů korun. Celková částka se nyní pohybuje okolo 150 milionů korun a výluky ve výši 20 až 25 milionů korun.

(pr)

Přidat nový komentář